Työpaikkaomavaraisuus kertoo kunnassa sijaitsevien työpaikkojen ja kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen (työpaikkaomavaraisuus = työpaikat/työlliset*100). Työpaikkaomavaraisuus voi olla yli sata prosenttia, vaikka kukaan alueella asuva ei kävisi samalla alueella töissä. Vuonna 2015 Kyyjärven työpaikkaomavaraisuusindeksi oli 78. Kyyjärvellä on siis enemmän työllisiä asukkaita, kuin työpaikkoja.

Todellinen työpaikkaomavaraisuus puolestaan kertoo samalla alueella työskentelevien osuutta alueen työllisestä työvoimasta eli, että kuinka monella prosentilla kunnassa asuvalla on varsinainen työnteon paikka asuinkunnassaan (todellinen työpaikkaomavaraisuus = ei pendelöivät työlliset / työvoima * 100). Todellinen työpaikkaomavaraisuus ei voi ylittää sataa prosenttia. Vuonna 2015 Kyyjärvellä todellinen työpaikkaomavaraisuusindeksi oli 80, eli vuonna 2015 80 % Kyyjärven asukkaista myös työskenteli Kyyjärvellä. Vuoden 2015 tilastojen mukaan Kyyjärvi oli Pohjoisen Keski-Suomen todellisen työpaikkaomavaraisuuden mukaan  työpaikkaomavaraisin kunta.

Merkittävimmät tulo- ja lähtöpendelöintikunnat olivat Karstula ja Perho.

Lähde YKR/SYKE, 2015

Väkiluvun muutos Kyyjärvellä 2000-2017

Vuosien 2000 ja 2017 välillä Kyyjärven väkiluku on vähentynyt 22 %. Merkittävin väestönväheneminen on tapahtunut Kyyjärven keskusta-alueella, sekä Kotkanperän kylän alueella.

Lue lisää

Väestön sijoittuminen Kyyjärvellä vuonna 2017

Lue lisää