Kehittämiskyselyssä merkittävinä kohteina Kyyjärvellä nousivat esiin mm. virkistysalueina ja luontokohteina merkittävät Lintusaari ja Harsukankaan alue, keskustan ja Kumpulan kylän kulttuurikohteet, sekä Paletti taloudellisten mahdollisuuksien merkittävänä kohteena.

Kehitettävinä kohteina Kyyjärvellä nousivat esiin mm. kaupallisen toiminnan keskittäminen Paletin ympäristöön, pyöräilyolosuhteiden parantaminen sekä leirintäalueen kehittäminen matkailukohteena.

Työssäkäynti Kyyjärvellä

Työpaikkaomavaraisuus kertoo kunnassa sijaitsevien työpaikkojen ja kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen (työpaikkaomavaraisuus = työpaikat/työlliset*100). Työpaikkaomavaraisuus voi olla yli sata prosenttia, vaikka kukaan alueella asuva ei kävisi samalla alueella töissä. Vuonna 2015 Kyyjärven työpaikkaomavaraisuusindeksi…

Lue lisää

Kyyjärvi, kuntainfo

Lue lisää